De grond werd hem te warm onder de voeten.

Het werd hem te gevaarlijk.

De grond werd hem te warm onder de voeten.