De kat muist best als zij jongen heeft.

Mensen met kinderen zorgen ervoor dat ze genoeg verdienen.