De klompenmakers slachten.

Met de rug naar het licht zitten.