De koe trekt de melk op.

De belofte wordt niet nagekomen.