De koekoek en de sijs hebben niet dezelfde wijs.

Ieder mens heeft zijn eigen manier van doen en van praten.

De koekoek en de sijs hebben niet dezelfde wijs.