De koninklijke weg bewandelen.

Eerlijk en openlijk te werk gaan.

De koninklijke weg bewandelen.