De mens zal bij brood alleen niet leven.

Een mens heeft niet alleen lichamelijke maar ook geestelijke behoeftes.