De nieren proeven.

Iemands diepste gevoelens onderzoeken.

De nieren proeven.