De ondeugd heeft wortel bij hem geschoten.

Hij kan moeilijk weer op het rechte pad gebracht worden.

De ondeugd heeft wortel bij hem geschoten.