De roede kussen.

De straf eerlijk en terecht vinden.