De schapen scheiden van de bokken.

De goeden scheiden van de kwaden.