De verzenen tegen de prikkels slaan.

Zich ergens tegen verzetten terwijl het geen nut heeft.