De wolf zal met het lam verkeren.

Er zal vrede heersen.