De wolven verscheuren malkander niet.

Twee slechterikken zullen elkaar niet zo snel bevechten.