Des vorsten hand is zo groot als het land.

Vorsten hebben veel macht.