Die maar één klok hoort hoort maar één toon.

Om een goed oordeel te kunnen vormen moet je naar beide partijen luisteren.

Die maar één klok hoort hoort maar één toon.