Die wijn drinkt kweekt luizen.

Als je je geld verdinkt geraak je op den duur aan de bedelstaf.