Door meten tot weten.

 
Je weet iets pas echt zeker als je het gemeten hebt.