Een balk in zijn wapen voeren.

Een bastaardkind zijn Een balletje opgooien.