Een eitje met iemand te pellen hebben.

Met iemand nog een vermanend onderhoud moeten gaan voeren.

Een eitje met iemand te pellen hebben.