Een ezel gaat uit zijn tred niet.

Je kunt een koppig persoon niet overtuigen.