Een gans blaast wel maar hij bijt niet.

Van schreeuwers heb je vaak het minst te vrezen.