Een gekleurde voorstelling van zaken geven.

Iets beter voorspiegelen dan het in werkelijkheid is.