Een gevoelige snaar raken.

Een emotioneel moeilijk onderwerp ter spraken brengen.