brevetteren

Voltooid deelwoord

gebrevetteerd
Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)

ik brevetteer
jij brevetteert
hij brevetteert
wij brevetteren
jullie brevetteren
zij brevetteren

brevetteren