brouwen

Voltooid deelwoord

gebrouwen
Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)

ik brouw
jij brouwt
hij brouwt
wij brouwen
jullie brouwen
zij brouwen

Voltooid deelwoord
Wordt gebruikt om de voltooid tegenwoordige tijd, de voltooid toekomende tijd en de voltooid verleden tijd te vormen`
gebrouwen
Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)
Deze tijd geeft een handeling weer die op het moment van spreken plaatsvindt.
ik brouw
jij brouwt
hij brouwt
wij brouwen
jullie brouwen
zij brouwen