valideren

Voltooid deelwoord

gevalideerd
Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)

ik valideer
jij valideert
hij valideert
wij valideren
jullie valideren
zij valideren

valideren