valuteren

Voltooid deelwoord

gevaluteerd
Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)

ik valuteer
jij valuteert
hij valuteert
wij valuteren
jullie valuteren
zij valuteren

valuteren