Werkwoorden beginnend met letter C

cabaleren    cacheren    cachetteren    cadanceren cajoleren    calcineren    calculeren    caloriseren calqueren    cambreren    camoufleren    cancaneren cancelen    canderen    canneleren    canoniseren capitonneren    capituleren    capteren    captiveren caramboleren    carbolineren    carboniseren    carbureren caresseren    carpoolen    casseren    casten castigeren    castreren    catalogeren    catalogiseren catechiseren    categoriseren    cauteriseren    caveren cederen    celebreren    cementen    cementeren censeren    censureren    centeren    centraliseren centreren    centrifugeren    centupleren    certificeren cesseren    chagrineren    chambreren    changeren chanteren    chaperonneren    chaptaliseren    chargeren charmeren    charteren    chatten    chaufferen checken    chicaneren    chinezen    chloreren chloroformeren    choken    choqueren    cijferen circuleren    cirkelen    ciseleren    citeren civiliseren    claimen    clarificeren    classificeren clausuleren    claxonneren    clicheren    coachen coaguleren    coaten    coderen    codificeren cohabiteren    coifferen    coïncideren    coïteren coleren    collaboreren    collationeren    collecteren collectiviseren    collideren    coloreren    colporteren combineren    commanderen    commentariëren    commenteren commercialiseren    committeren    communiceren    compareren compelleren    compenseren    competeren    compileren completeren    compliceren    complimenteren    complotteren componeren    composteren    comprimeren    compromitteren computeren    computeriseren    concederen    concelebreren concentreren    concerneren    concerteren    concessioneren conciliëren    concipiëren    concluderen    concorderen concretiseren    concurreren    condenseren    conditioneren condoleren    confabuleren    confectioneren    confedereren confereren    confineren    confirmeren    confisqueren conformeren    confronteren    congresseren    congrueren conjugeren    consacreren    consecreren    consenteren conserveren    considereren    consigneren    consolideren conspireren    constateren    constitueren    construeren consulteren    consumeren    consuminderen    contacteren contamineren    contenteren    contesteren    contingenteren continueren    contracteren    contradiceren    contraheren contramineren    contrariëren    contrasigneren    contrasteren contribueren    controleren    conveniëren    convergeren converseren    converteren    convoceren    copuleren correleren    corresponderen    corrigeren    corroderen corrumperen    coteren    coucheren    counselen counteren    couperen    coupleren    courtiseren coveren    coöpereren    coöpteren    coördineren crashen    crawlen    crediteren    creëren cremeren    creneleren    creosoteren    creperen cricketen    criminaliseren    croonen    crossen cruisen    culbuteren    culmineren    cultiveren cumuleren    curetteren    cursiveren