Werkwoorden beginnend met letter R

raadplegen    raaskallen    rabbelen    racen radbraken    raden    raderen    radicaliseren rafelen    raffelen    raffineren    raggen railleren    raisonneren    rakelen    raken ramen    rammeien    rammelen    rammen rampetampen    rampokken    ramsjen    randen rangeren    rangschikken    ranken    ranselen rantsoeneren    rapen    rappelleren    rappen rapporteren    raseren    raspen    ratelen ratificeren    rationaliseren    ratsen    ravitailleren ravotten    razen    reactiveren    reageren realiseren    reanimeren    reassureren    rebelleren recapituleren    recenseren    recepteren    rechercheren rechtbuigen    rechten    rechtspreken    rechtstaan rechtvaardigen    rechtzetten    recidiveren    recipiëren reciproceren    reciteren    reclameren    reclasseren recommanderen    reconstrueren    recreëren    rectificeren recupereren    recyclen    redden    redderen redekavelen    reden    redeneren    redetwisten redigeren    redoubleren    redresseren    reduceren refereren    reflecteren    reformeren    refuseren regarderen    regelen    regenen    regenereren regeren    regisseren    registeren    registreren reglementeren    regulariseren    reguleren    rehabiliteren reien    reikhalzen    reilen    reïncarneren reinigen    reizen    rekenen    rekestreren rekken    rekruteren    rekwestreren    rekwireren relateren    relativeren    relaxen    relayeren releveren    rellen    rembourseren    remediëren remiseren    remitteren    remmen    remplaceren remunereren    renderen    rennen    renonceren renoveren    reorganiseren    repareren    repasseren repatriëren    repelen    repeteren    repliceren reppen    representeren    reproduceren    rescontreren reserveren    resideren    resigneren    resocialiseren resolveren    resoneren    resorberen    respecteren respireren    responderen    ressorteren    restaureren resteren    restitueren    resulteren    resumeren retarderen    retireren    retoucheren    retourneren reutelen    revaccineren    revalideren    revaloriseren revalueren    revideren    reviseren    revolteren revolutioneren    reüsseren    richten    ridderen ridiculiseren    rieken    rijgen    rijmelen rijpen    rijsttafelen    rijten    rijzen rillen    ringelen    ringeloren    ringen rinkinken    rioleren    riposteren    riskeren rissen    risten    ristorneren    ritselen ritsen    rivaliseren    robbedoezen    rochelen rocken    roddelen    rodelen    roderen roeien    roekoeën    roemen    roepen roerbakken    roeren    roesten    roeten roetsjen    roezemoezen    roffelen    roken rokeren    rollebollen    rollen    rolschaatsen romaniseren    romantiseren    rommelen    rondbazuinen rondbezorgen    rondbrengen    rondbrieven    ronddansen ronddelen    ronddienen    ronddobberen    ronddolen ronddraaien    ronddrijven    ronddwalen    ronden rondfietsen    rondfladderen    rondgaan    rondgeven rondhangen    rondkijken    rondkomen    rondleiden rondlopen    rondneuzen    rondrijden    rondscharrelen rondschrijven    rondsjouwen    rondslenteren    rondslingeren rondsnuffelen    rondspoken    rondstrooien    rondsturen rondtasten    rondtrekken    rondventen    rondvertellen rondvliegen    rondwandelen    rondwaren    rondzenden rondzingen    rondzwerven    ronken    ronselen rooien    roosteren    roskammen    rossen roteren    rotten    rotzooien    rouleren routeren    rouwen    rouwklagen    roven royeren    rubriceren    ruften    rugbyen ruggensteunen    ruien    ruilen    ruimen ruïneren    ruiven    rukken    rumoeren russificeren    rusten    ruziën    röntgenen

Werkwoorden beginnend met letter R