2b

7.1 De mens en het milieu Milieuproblemen Vervuiling Uitputting Aantasting Energiebronnen Grondstoffen Gif Chemische industrie Biodiversiteit Herintroductie 7.2 Energie Fossiele brandstoffen Opwarming van de aarde Luchtverontreiniging Duurzame energie Biomassa Biobrandstoffen […]

6.1 Wat is ecologie? Milieu Relaties Ecologie Biotische factoren Abiotische factoren Niveau Individu Populatie Levensgemeenschap Biotoop Ecosysteem 6.2 Voedselrelaties Planteneters Vleeseters Voedselketen Voedselweb Voedselnet Alleseters Mineralen Producenten Consumenten Consumenten van […]

5.1 Genotype en fenotype Chromosomen Genotype DNA Fenotype Informatie Paren Lichaamscellen 5.2 Chromosomen, genen en eiwitten Allelenpaar Geslachtscellen Enkelvoudig Allel Celdeling Moedercel Dochtercellen Eiwit 5.3 Geslachtelijke voortplanting Geslachtelijke voortplanting Ongeslachtelijke […]