auteursrecht

Artikel 1 van de Auteurswet 1912 definieert ‘auteursrecht’ als volgt: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens […]