Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Bacteriën

Eencellige dieren, Infusatoria

Indeling: Stam der eencelligen Wetenschappelijke naam: Infusatoria Eencellige dieren is een van de afdelingen van het dierenrijk. Hun gemeenschappelijke kenmerk is dat ze uit een cel bestaan. Ze worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen. Beide groepen worden in het onderdeel wetenschap en biologie verder besproken. De monera zijn eencelligen zonder celkern. Ze beschikken over plantaardige en… read more »

Plantenziekten

Net als dieren kunnen ook planten ziek worden. Wat wij vaak ‘bedorven’ of ‘rot’ noemen is vaak het gevolg van plantenziekte. Net als bij ons kunnen veel ziekten worden voorkomen of genezen. En er bestaan besmettelijke en erfelijke ziekten. Hieronder een kort overzicht. Veroorzakers Plantenziekten kunnen worden veroorzaakt door verschillende organismen. Schimmels Insecten Bacteriën Virussen… read more »

Bacteriën

Biologie > Bacteriën Bacteriële infecties Zie ook virale infecties Het Geel of trichomoniasis, veroorzaakt door Trichomonas gallinae Amerikaans vuilbroed Europees vuilbroed Q-koorts Cholera Bacteriën beter bekend als Bacteria zijn kleine micro-organismen die we niet met het blote oog kunnen zien. We weten pas sinds de 17e eeuw van het bestaan van Bacteriën doordat Anthonie van… read more »

De taxonomie van bacteriën

Biologie > Bacteriën > Taxonomie Soorten bacteriën Slechts een klein percentage van de bacteriën hebben we inmiddels ontdekt en beschreven. Op dit gebied is dus nog veel werk te verrichten door de wetenschap. Actinobacteria Aquificae Bacteroidetes Caldiserica Chlamidophyla psittaci Chlorobi Chloroflexi Chrysiogenetes Cyanobacterie Deferribacteres Deinococcus-Thermus Dictyoglomi Elusimicrobia Fibrobacteres Firmicutes Lactobacillus Lactobacillus acidophilus Lactobacillus brevis Lactobacillus… read more »

fotosynthese

Biochemie > Fotosynthese Fotosynthese in planten: Groene planten zetten CO2 uit de lucht en H2O uit de bodem om in suikers (koolhydraten). Hierbij wordt gebruik gemaakt van (zon)licht als energiebron. Het proces wordt versneld oftewel gekatalyseerd door bladgroen of chlorofyl. Reactievergelijking: n CO2 + n H2O  → Cn(H2O)n + n O2 Voor de vorming van… read more »

De Legionella pneumophila Bacterie

Bacteriën > Soorten >  Legionella pneumophila Legionella pneumophila Deze bacterie is bij ons het meest bekend vanwege de veteranenziekte die het veroorzaakt. De legionellabacterie komt van nature voor in de bodem en in leidingwater in kleine hoeveelheden. Maar onder gunstige omstandigheden vormt het een gevaar voor de mensen. Het kan zich namelijk explosief vermeerderen in… read more »

Bacterie Lactobacillus bifidus

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus bifidus Lactobacillus bifidus Deze naam is sinds 1969 niet meer in gebruik (zie officiële lijst). Het bevat namelijk een grote groep bacteriën behorende tot de bifidobacteria en is dus geen aparte soort. We bespreken de naam hier toch om even te benadrukken dat de naam ten onrechte vandaag… read more »

Bacterie Lactobacillus brevis

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus brevis Lactobacillus brevis synoniemen Lactobacterium breve Betabacterium breve Bacillus casei g Bacillus g “Lactobacterium breve” (Orla-Jensen 1919) Krasil’nikov 1949 “Betabacterium breve” Orla-Jensen 1919 “Bacillus casei g” von Freudenreich and Thoni 1904 “Bacillus g” von Freudenreich 1891 Lactobacillus brevis (Orla-Jensen 1919) Bergey et al. 1934 Lactobacillus hilgardii (ten onrechte!)… read more »

Bacterie Lactobacillus bulgaricus

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus bulgaricus Lactobacillus bulgaricus officiele benaming Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus synoniemen Lactobacillus delbrueckii (SUBSP. BULGARICUS) Lactobacillus delbrueckii bulgaricus Thermobacterium bulgaricum Lactobacillus bulgaricus “Thermobacterium bulgaricum” Orla-Jensen 1919 Lactobacillus bulgaricus (Orla-Jensen 1919) Rogosa and Hansen 1971 (Approved Lists 1980) Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Orla-Jensen 1919) Weiss et al. 1984 Ondersoorten Lactobacillus… read more »

Bacterien Lactobacillus casei

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus casei Lactobacillus casei synoniemen Lactobacillus casei casei Lactobacillus casei subsp. casei Streptobacterium casei Bacterium casei a Caseobacterium vulgare Bacillus casei a Bacillus a “Lactobacterium casei” (Orla-Jensen 1916) Krasil’nikov 1949 “Lactobacillus casei” Bergey et al. 1923 “Streptobacterium casei” Orla-Jensen 1919 “Bacterium casei a” Orla-Jensen 1916 “Caseobacterium vulgare” Orla-Jensen 1916… read more »

Bacterie Lactobacillus caseii

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus caseii Lactobacillus caseii Deze naam bestaat niet, de naam Lactobacillus casei daarentegen wel, het kan dus zijn dat deze bedoelt word, maar dat mag je eigenlijk niet aannemen… Producten met deze naam op het etiket In-Liven

Bacterien Lactobacillus causasicus

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus causasicus Lactobacillus causasicus Deze bacterie bestaat niet, zie hiervoor de officiële namenlijst. We noemen hem hier toch om even te benadrukken dat het om een fantasienaam gaat en je dus niet weet welke bacterie er bedoelt word. Levensgevaarlijk dus om producten met deze bacterie in te nemen! Producten… read more »

Bacterie Lactobacillus delbruekii

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus delbruekii Lactobacillus delbruekii synoniemen Plocamobacterium delbrucki Ulvina delbrucki Lactobacterium delbrucki Thermobacterium cereale Lactobacillus delbrucki Bacterium delbrucki Bacillus acidificans longissimus Bacillus Delbrucki Lactobacillus delbrueckii Beijerinck 1901 “Plocamobacterium delbrucki” (sic) (Leichmann 1896) Pribram 1933 “Ulvina delbrucki” (sic) (Leichmann 1896) Pribram 1933 “Lactobacterium delbrucki” (sic) (Leichmann 1896) van Steenberge 1920 “Thermobacterium… read more »

Bacterie Lactobacillus fermenti

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus fermenti Lactobacillus fermenti De naam bestaat niet… (zie officiële lijst) Naar alle waarschijnlijkheid word hier de Lactobacillus fermentum bedoelt, maar dit mag je niet zomaar aannemen. Producten met deze naam op het etiket In-Liven

Bacterien Lactobacillus fermenti

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus fermenti Lactobacillus fermenti synoniemen Kenmerken Staaf Gram positief Facultatief anaeroob Werkzaamheid

Bacterien Lactobacillus heleveticus

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus heleveticus Lactobacillus heleveticus Ook deze bacterie bestaat niet, zie hiervoor de officiële namenlijst. De bacterie Lactobacillus helveticus bestaat overigens wel, het kan dus zijn dat deze bedoelt word, maar ik zou er niet zomaar van uit gaan… Producten met deze bacterie op het etiket: In-Liven

Bacterie Lactobacillus helveticus

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus helveticus Lactobacillus helveticus synoniemen Lactobacterium helveticum Plocamobacterium helveticum Lactobacillus helveticum Thermobacterium helveticum Caseobacterium e Bacillus casei e Bacillus e “Lactobacterium helveticum” (Orla-Jensen 1919) Krasil’nikov 1949 “Plocamobacterium helveticum” (Orla-Jensen 1919) Pribram 1933 “Lactobacillus helveticum” (sic) (Orla-Jensen 1919) Bergey et al. 1925 “Thermobacterium helveticum” Orla-Jensen 1919 “Bacillus casei e” von… read more »

Bacterie Lactobacillus lactis

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis synoniemen Lactobacillus delbrueckii (subsp. lactis) Lactobacillus delbrueckii lactis Lactobacillus lactis Lactobacterium caucasicum var. lactis Lactobacillus lactis-acidi Thermobacterium lactis Bacterium lactis acidi Bacillus lactis acidi “Lactobacterium caucasicum var. lactis” (Orla-Jensen 1919) Krasil’nikov 1949 “Lactobacillus lactis-acidi” (Leichmann 1896) Bergey et al. 1923 “Thermobacterium… read more »

Bacterie Lactobacillus leichmannii

Biologie > Bacteriën > Soorten >  Lactobacillus leichmannii Lactobacillus leichmannii synoniemen Lactobacterium leichmannii Bacterium leichmanni I Lactobacillus leichmanni Bacillus Leichmanni III Bacillus Leichmanni I “Lactobacterium leichmannii” (Henneberg 1903) Krasil’nikov 1949 “Bacterium leichmanni I” (sic) (Henneberg 1903) Henneberg 1926 “Lactobacillus leichmanni” (sic) (Henneberg 1903) Bergey et al. 1923 “Bacillus Leichmanni III” (sic) Henneberg 1903 “Bacillus Leichmanni… read more »

Bacterie Lactobacillus plantarum

Biologie > Bacteriën > Soorten > Lactobacillus plantarum Lactobacillus plantarum synoniemen Lactobacillus arizonensis Lactobacterium plantarum Streptobacterium plantarum “Lactobacterium plantarum” (Orla-Jensen 1919) Krasil’nikov 1949 “Lactobacillus plantari” (sic) (Orla-Jensen 1919) Bergey et al. 1923 “Streptobacterium plantarum” Orla-Jensen 1919 Lactobacillus plantarum (Orla-Jensen 1919) Bergey et al. 1923 Lactobacillus arizonensis Swezey et al. 2000 “Lactobacillus arabinosus” Fred et al…. read more »

Bacterie Lactobacillus sporogenes

Biologie > Bacteriën > Soorten > Lactobacillus sporogenes Lactobacillus sporogenes Deze naam is bestaat niet meer sinds 1939 (zie officiële lijst). Het kan zijn dat men hier de Bacillus coagulans bedoelt, maar dit mag men niet aannemen. We bespreken de naam hier toch om even te benadrukken dat de naam ten onrechte vandaag de dag… read more »

Bacterien taxonomie van lactobacillus

Biologie > Bacteriën > Soorten > Lactobascillus Lactobacillus Er zijn zeer vele lactbacillus soorten, wij bespreken slechts enkele hiervan, namelijk: Lactobacillus acidophilus Lactobacillus brevis Lactobacillus caseii Lactobacillus casei Shirota Lactobacillus caseï Defensis Lactobacillus delbruekii Lactobacillus delbruekii ssp. bulgaricus Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis Lactobacillus fermentum Lactobacillus helveticus Lactobacillus plantarum Lactobacillus leichmannii Lactobacillus rhamnosus Gorbach & Goldin… read more »

Vibrio cholerae bacterie

Bacteriën > Taxonomie > Vibrio cholerae Vibrio cholerae bacteriën zijn verantwoordelijk voor de ziekte cholera bij mensen.

Bacteriële infecties

Algemene ziektebeelden > Bacteriële infecties Bacteriële infecties zijn infecties die worden veroorzaakt door bacteriën. Zoönose Een Zoönose is een ziekte die zich kan verspreiden van gewervelde dieren zoals vogels en varkens op mensen. Lees verder Overzicht Een aantal bacteriële infecties waarover je op deze website meer informatie kunt vinden zijn: Amerikaans vuilbroed Brucellose of Maltakoorts… read more »

Sidebar