Beaufort

Het weer meten > Beaufort Sir Francis Beaufort leefde tussen 1774 en 1857. In 18o6 bedacht bij de naar hem genoemde schaal om de kracht van wind uit te drukken. […]

Het weer meten >  Petersen De Schaal van Petersen Petersen breidde de schaal van Beaufort uit met beschrijvingen van de vorm van golven. (Beschrijving III) Hieronder staan de schaal van […]

Terug naar orkanen In dit onderdeel vind je informatie over twee soorten orkanen. De orkanen zoals we die in Europa kennen en de tropische orkanen. Tropische orkanen ontstaan bij een […]

Wat is wind Als lucht beweegt ten opzichte van de aarde noemen we dat wind. Wind ontstaat door verschillen in luchtdruk in de atmosfeer. Doordat de zware lucht, waarin meer […]

Het meten van weersverschijnselen is nodig om bijvoorbeeld het weer te voospellen en een weerbericht te maken. Meetgegevens zijn ook belangrijk om te bepalen welk klimaat er ergens heerst en […]