begrippen

Baby = Iemand die tot 1,5 jaar oud is. Bacteriën = Micro-organismen, organismen die bestaan uit één cel. Bederven = Een product is niet meer lekker en bij eten slecht voor […]

Abiotisch = De levenloze natuur; bv. temperatuur, licht, lucht, water. Amfibieën = Gewervelde dieren die kunnen leven in het water en op het land. Assimilatie = Verbranding; Afbraak van organische moleculen waarbij energie […]