Biologie voor jou 1b

6.1 Bloemen Bloemkelk Bloemkroon Meeldraden Stamper Kelkbladeren Kroonbladeren Helmdraad Helmknop Helmhokje Stuifmeel Stempel Stijl Vruchtbeginsel Zaadbeginsels Eicel Kern Nectar Honing 7.2 Bestuiving Bestuiving Zelfbestuiving Kruisbestuiving Insectenbloemen Windbloemen 7.3 Bevruchting Stuifmeelbuis […]

6.1 Reageren op je omgeving Zintuigen Zenuwen Hersenen Armspieren Zintuigenstelsel Gehoorzintuigen Evenwichtszintuigen Warmtezintuigen Koudezintuigen Drukzintuigen Tastzintuigen Tastknopjes Prikkel Zintuigcellen Zenuwen Impulsen Drempelwaarde Adequate prikkel Gewenning Motivatie Centrale zenuwstelsel Zenuwen Hersenen […]

5.1 Het skelet van de mens Geraamte Beenderen Schedel Wervelkolom Borstkas Schoudergordel Bekken Ledematen 5.2 De functies van het skelet Rechtop staan Beweging Bescherming Vormgeven Gestroomlijnd Zoolgangers Teengangers Topgangers Hoefgangers […]