Biologie voor jou 2b

7.1 De mens en het milieu Milieuproblemen Vervuiling Uitputting Aantasting Energiebronnen Grondstoffen Gif Chemische industrie Biodiversiteit Herintroductie 7.2 Energie Fossiele brandstoffen Opwarming van de aarde Luchtverontreiniging Duurzame energie Biomassa Biobrandstoffen […]

6.1 Wat is ecologie? Milieu Relaties Ecologie Biotische factoren Abiotische factoren Niveau Individu Populatie Levensgemeenschap Biotoop Ecosysteem 6.2 Voedselrelaties Planteneters Vleeseters Voedselketen Voedselweb Voedselnet Alleseters Mineralen Producenten Consumenten Consumenten van […]

5.1 Genotype en fenotype Chromosomen Genotype DNA Fenotype Informatie Paren Lichaamscellen 5.2 Chromosomen, genen en eiwitten Allelenpaar Geslachtscellen Enkelvoudig Allel Celdeling Moedercel Dochtercellen Eiwit 5.3 Geslachtelijke voortplanting Geslachtelijke voortplanting Ongeslachtelijke […]