biomoleculen

Wat is Biochemie? Het woord bestaat eigenlijk uit twee belangrijke studierichtingen, namelijk de Biologie en de chemie. Het spreekt dus voor zich dat de Biochemie zich dus richt op de […]