Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

biotopografie

Biogeografie en biotopografie

Geografie >  Biogeografie In 1820 legde A.P. Cardol de basis voor de bio-geografie toen hij een kaart tekende “Die Vegetation der Erde”. De bio-geografie beschrijft de verspreiding van dieren en planten. Oorzaken van verspreiding worden gezocht in vooral geografische aspecten, zoals de wind, waterstromen en de continentale verschuivingen. Stukken land die vroeger aan elkaar vast… read more »

Leefgebieden en hun betekenis

Dieren > Leefgebied Het woord leefgebied begrijpt iedereen, maar het is geen bestaand Nederlands woord. Hieronder staan een aantal termen uitgelegd die te maken hebben met de plaats waarbinnen planten en dieren leven. Een leefgebied laat zich het beste omschrijven als het gebied waarbinnen een dier of plant leeft. Het woord ‘habitat‘ komt het dichtste… read more »

Wat zijn bio-topografische elementen?

et landschap waarin wij leven wordt ook gebruikt door dieren en planten. Regelmatig worden vossen of zelfs herten aangetroffen in steden. Een verdwaalde ree, een vos die zoekt naar voedsel. Er zal ongetwijfeld een reden voor zijn dat die dieren hun heil zoeken in die gevaarlijke mensenwereld. Vaak overleven deze gasten hun ontdekkingsreis in onze… read more »

Hoe willen we bio-topografie gaan onderzoeken?

Om een goede biotopografische kaart samen te stellen zul je je allereerst moeten beperken tot een of meerdere “doelsoorten” Dit zijn de soorten waarvan men verwacht (of hoopt) dat die van een ecologische verbinding gebruik zullen maken. Per soort zullen dan een aantal zaken zeker moeten worden onderzocht. Welke voedselbronnen heeft de doelsoort behoefte aan… read more »

Hoe kunnen we bio-topografie toepassen?

De Topografische gegevens van mensen-leefgebieden zijn voor ons zeer waardevol. Planologen gebruiken een topografische ondergrond voor het intekenen van een mogelijke of de definitieve ligging van onder andere wegen en woonwijken. Nuts-bedrijven gebruiken topografische gegevens voor het bepalen van de meest ideale ligging van ondergrondse infrastructuur, zoals telefoonkabels en waterleidingen. Het is duidelijk dat we… read more »

Sidebar