Carl Wilhelm Scheele

Ontdekker van het scheikundige element: Mo (Molybdeen) Cl (Chloor) O (Zuurstof) Download QR