Carlo Perrier

Ontdekker van het scheikundige element: Tc (Technetium) Download QR