Cradle to cradle

Cradle to Cradle (C2C) betekent dat producten zo moeten zijn ontworpen dat zij na gebruik op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt in een nieuw product of een voedende functie […]

Afval is een stof of product dat niet meer nodig is en wordt weggegooid. Het is een ruim begrip, want wat voor de een afval is, is voor de ander […]