determineren

Heukels Flora

Een boekje met plaatjes en vragen waar je door antwoord op de vragen te geven steeds een stapje verder komt in het achterhalen van de naam van een organisme. Het […]

Determineren

Determineren is het op naam brengen van een organisme. Bij determineren maak je gebruik van voornamelijk uiterlijke kenmerken. Het bekende spel ‘wie is het’ is een vorm van determineren, hierbij stel […]

Libellen (Odonata) Juffers (Zygoptera) Amphipterygidae beekjuffers (Calopterygidae) Chlorocyphidae Dicteriadidae Euphaeidae Polythoridae Synlestidae pantserjuffers en winterjuffers (Lestidae) Lestoideidae Megapodagrionidae Perilestidae Hemiphlebidae waterjuffers (Coenagrionidae) Isosticidae breedscheenjuffers (Platycnemididae) Platystictidae Protoneuridae Pseudostigmatidae Download QR

Libellen (Odonata) Libellen (Anisoptera) glazenmakers (Aeshnidae) rombouten (Gomphidae) Neopetaliidae Petaluridae rombouten (Cordulegastridae) Chlorogomphidae Macromiidae Synthemistidae glanslibellen (Corduliidae) korenbouten (Libellulidae) Download QR

Natuurstudie hulpmiddelen

Natuurlijk zijn er zeer vele hulpmiddelen om de natuur te bestuderen. Maar je hebt ze niet allemaal direct nodig hoor. Wij hebben ze allemaal voor jouw op een rijtje gezet, […]