Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

Ecologie

De ecologische boerderij

De boerderij De boerderij 04-08-06 | Papa? Komt brood uit de fabriek? Als je die vraag gesteld krijgt tijdens een fietstocht op het platteland krijg je als ouder een unieke mogelijkheid: laten zien aan je kinderen hoe dicht wij eigenlijk nog bij de natuur staan! Hoeveel kinderen weten tegenwoordig nog het verschil tussen een rietstengel… read more »

Biologie

Biologie is een natuurwetenschap, het houdt zich bezig met de studie van de levende wezens. Bios = leven Logos = leer of wetenschap Biologie is dus de leer van het leven Wat bestudeert de Biologie? In de biologie bestuderen we levende wezens. Een ander woord voor levend wezen is organisme. Organisme = Levend wezen De… read more »

Ecoducten

Verkenning door Arjan van den Bosch, April 2005 Inleiding Ecoducten zijn viaducten waar een ecologische waarde aan is toegevoegd: een ecologisch viaduct. Je kunt ook zeggen dat bij een ecoduct een hindernis voor dieren overbrugt. De hindernis, zoals een spoorlijn of snelweg, word dan deels onder de grond gestopt zodat dieren ongehinderd van de ene… read more »

De milieueffectrapportage (MER)

Een milieueffectrapportage wordt opgesteld als een plan of project (grote) gevolgen kan hebben voor natuur en milieu. De procedure geeft natuur en milieu een gelijkwaardige stem tijdens de besluitvorming rond deze plannen en projecten. De mogelijke gevolgen  worden beschreven in een boekwerk dat we MER noemen. Een milieueffectrapportage (MER) is onderdeel van de gelijknamige procedure,… read more »

Hoe willen we bio-topografie gaan onderzoeken?

Om een goede biotopografische kaart samen te stellen zul je je allereerst moeten beperken tot een of meerdere “doelsoorten” Dit zijn de soorten waarvan men verwacht (of hoopt) dat die van een ecologische verbinding gebruik zullen maken. Per soort zullen dan een aantal zaken zeker moeten worden onderzocht. Welke voedselbronnen heeft de doelsoort behoefte aan… read more »

Ecologie

Ecologie is een wetenschappelijk onderdeel van Biologie. Het is de studie van de wisselwerking van organismen met elkaar en de omgeving. Ecologen zijn de mensen die de ecologie bestuderen. De ecologie bestudeert de biotische en abiotische milieufactoren. Biotische milieufactoren is de wisselwerking tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen Abiotische milieufactoren is het niet-biologische milieu. Men… read more »

Sidebar