Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

EHS

De milieueffectrapportage (MER)

Een milieueffectrapportage wordt opgesteld als een plan of project (grote) gevolgen kan hebben voor natuur en milieu. De procedure geeft natuur en milieu een gelijkwaardige stem tijdens de besluitvorming rond deze plannen en projecten. De mogelijke gevolgen  worden beschreven in een boekwerk dat we MER noemen. Een milieueffectrapportage (MER) is onderdeel van de gelijknamige procedure,… read more »

Wanneer is een milieueffectrapportage verplicht

< Terug naar De milieueffectrapportage (MER) Een milieueffectrapportage is verplicht wanneer een plan of project gevolgen heeft voor een natura 2000 gebied of een gebied dat deel uit maakt van de ecologische hoofdstructuur van nederland. Daarnaast is er een groot aantal soorten plannen en projecten waarbij onder bepaalde omstandigheden een m.e.r. ook verplicht is. Ze… read more »

Herinrichting Kazernekwartier Blerick

Het Kazerneterrein in Blerick is al honderden jaren de plaats waar soldaten gelegerd waren. Sinds enkele jaren heeft defensie de Kazerne verlaten. Gemeente Venlo is nu de nieuwe eigenaar en wil het gebied opnieuw inrichten. De lokatie leent zich voor een bijzondere invulling. Gelegen aan de Maas, langs de ecologische hoofdstructuur van Nederland en tegenover… read more »

EHS, de ecologische hoofdstructuur van Nederland

De ecologische hoofdstructuur van Nederland is een netwerk van aan elkaar verbonden natuurgebieden. Hierdoor kunnen dieren zich verplaatsen van het ene naar het andere leefgebied. Dit is goed voor het in stand houden van soorten en een grotere biodiversiteit. De natuurgebieden kunnen bestaande bossen en heidegebieden zijn, maar ook landbouwgrond en water kan een belangrijke… read more »

Sidebar