Emilio Segre

Ontdekker van het scheikundige element: Tc (Technetium) At (Astatium) Download QR