Forensisch

Het motief van een misdaad is de reden waarom een dader iets doet, bijvoorbeeld: Mensen bang maken (terrorisme) Uit bloedlust Uit wraak Uit angst Uit zelfverdediging Politieke beweegredenen Download QR

De Modus operandi is de handtekening van de dader. Vaak wordt deze handtekening of signatuur toegeschreven aan seriemoordenaars en andere misdadige psychopaten. Een MO (Modus operandi) kan veranderen. Als de […]

Forensische botanica betekent de studie naar planten om misdrijven op te lossen. Dit gebeurt veelal door planten te identificeren met behulp van verspreiding, plantensoort en natuurlijk DNA. Niet alleen menselijk […]

Diachronisch onderzoek

Bij forensisch diachronisch onderzoek wordt o.a. onderzocht hoe het ontbindingsproces zich in een bepaalde tijd voltrekt.     Download QR

De ontwikkeling van een vlieg van eitje tot vlieg is afhankelijk van omstandigheden. De belangrijkste zijn: de temperatuur, vochtigheid, chemische stoffen en weersomstandigheden. Nadat een mens of dier is overleden […]