Frederick Soddy

Ontdekker van het scheikundige element: Pa (Protactinium) Download QR