havo-vwo

7.1 De mens en het milieu Milieuproblemen Vervuiling Uitputting Aantasting Energiebronnen Grondstoffen Gif Chemische industrie Biodiversiteit Herintroductie 7.2 Energie Fossiele brandstoffen Opwarming van de aarde Luchtverontreiniging Duurzame energie Biomassa Biobrandstoffen […]

6.1 Wat is ecologie? Milieu Relaties Ecologie Biotische factoren Abiotische factoren Niveau Individu Populatie Levensgemeenschap Biotoop Ecosysteem 6.2 Voedselrelaties Planteneters Vleeseters Voedselketen Voedselweb Voedselnet Alleseters Mineralen Producenten Consumenten Consumenten van […]

5.1 Genotype en fenotype Chromosomen Genotype DNA Fenotype Informatie Paren Lichaamscellen 5.2 Chromosomen, genen en eiwitten Allelenpaar Geslachtscellen Enkelvoudig Allel Celdeling Moedercel Dochtercellen Eiwit 5.3 Geslachtelijke voortplanting Geslachtelijke voortplanting Ongeslachtelijke […]

4.1 Je verandert Geslachtskenmerken Primaire geslachtskenmerken Puberteit Lichamelijke veranderingen Groeispurt Secundaire geslachtskenmerken Geestelijk Seksualiteit Verliefd Relatie Geslachtsgemeenschap Sociaal 4.2 Het voortplantingsstelten van een man Teelballen Zaadcellen Spermacellen Balzak Hormonen Hormoonklieren […]

Hieronder staan de begrippen die bij dit hoofdstuk horen. Bij niveau staat aangegeven of jij ze wel/niet moet kennen. Onder de paragraaf tref je per niveau de extra activiteiten aan. […]