Verder op GEOlution

    Zoek op GEOlution

hoogheemraadschap

De Nederlandse Waterschappen

Een waterschap, ook wel hoogheemraadschap genoemd is net als een provincie of gemeente een overheidsorgaan. Maar in plaats van zich met mensen en economie te bemoeien, zorgen ze voor de waterhuishouding. De grens van een waterschap wordt dan ook niet alleen bepaald door provinciegrenzen, maar vooral door dijken en rivieren. (Zie kaartje). De waterschappen zorgen… read more »

Sidebar