hoogheemraadschap

Een waterschap, ook wel hoogheemraadschap genoemd is net als een provincie of gemeente een overheidsorgaan. Maar in plaats van zich met mensen en economie te bemoeien, zorgen ze voor de […]